İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Hizmetleri


İş yerinizin daha güvenli bir iş ortamına dönüşmesi sağlanarak iş kazası risklerinin en aza indirgenmesine katkı sağlayarak maddi ve manevi kayıpları asgariye indirmek amacıyla iş güvenliği uzmanlarımız hizmetinizdedir.


İşyeri Hekimliği Hizmetleri


Çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamına dönüşmesi sağlanarak iş kazası risklerinin en aza indirgenmesine katkı sağlayarak maddi ve manevi kayıpları asgariye indirmek amacıyla işyeri hekimlerimiz hizmetinizdedir.alışan sayısına bakılmaksızın bütün işyerlerinde risk analizi yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. İş yerinizde tehlike risklerinin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi amacıyla iş güvenliği uzmanlarımız hizmetinizdedir.


Risk Analizi

Çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işyerlerinde risk analizi yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. İş yerinizde tehlike risklerinin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi amacıyla iş güvenliği uzmanlarımız hizmetinizdedir.


Acil Durum Planı


Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale prosedürlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları uzman kadromuz tarafından hazırlanır.
Bu kategoride ürün bulunamadı.